fbpx

Všeobecné obchodní podmínky FreeMe

Platnost od: 1.8.2023

 

1. Úvod

1.1 Tento dokument pojednává o obchodních podmínkach, za kterých je možné nakupovat a užívat online kurzy na webových stránkách FreeMe.

1.2 Pro účely této smlouvy se pojmy používají ve smyslu, v jakém jsou definovány v sekci 2.

1.3 Zakoupením online kurzu na stránkách FreeMe potvrzujete, že jste si přečetli a plně souhlasíte s těmito obchodními podmínkami. Pokud s nimi nesouhlasíte, neprovádějte nákup a nepoužívejte služby.

 

2. Definice

2.1 FreeMe – webové stránky provozované podnikatelem: Jiří Vacek , IČO: 08507473, které nabízí online kurzy v různých oblastech.

2.2 Uživatel – každá fyzická nebo právnická osoba, která se zaregistruje na webu FreeMe a využívá služby a kurzy se zavazuje dodržováním obchodních podmínek definovaných v tomto dokumentu.

2.3 Online kurzy – vzdělávací programy, školení, lekce nebo jiné vzdělávací materiály dostupné na webu FreeMe.

2.4 Platba – finanční částka uhraditelná za zakoupení online kurzu.

 

3. Registrace a Uživatelský účet

3.1 Pro nákup online kurzu je nutné se zaregistrovat na webu FreeMe. Registrací se stáváte Uživatelem.

3.2 Při registraci je nutné poskytnout pravdivé, aktuální a kompletní informace o sobě. Nesmíte použít falešnou identitu nebo informace, které nesouhlasí s pravdou.

3.3 Za účty na webu FreeMe odpovídáte vy sami a nesmíte je sdílet s jinými osobami.

 

4. Nákup online kurzu

4.1 Nákup online kurzu probíhá prostřednictvím elektronického nákupního košíku na webu FreeMe. Před dokončením objednávky je uživatel povinen zkontrolovat a potvrdit své osobní údaje a objednaný kurz.

4.2 Ceny online kurzů jsou uvedeny v CZK a jsou závazné ve chvíli, kdy uživatel potvrdí objednávku.

4.3 Po úspěšném provedení platby obdrží uživatel potvrzení o objednávce na uvedenou e-mailovou adresu.

 

5. Platební podmínky

5.1 Platební metody přijímané na webu FreeMe jsou provozované službou Stripe nebo je možné platit přes PayPal.

5.2 Platby za online kurzy jsou zpracovávány přes bezpečné platební brány a všechny finanční informace jsou šifrovány.

5.3 Uživatel souhlasí s placením všech poplatků spojených s nákupem online kurzu a je zodpovědný za dodržení podmínek platební metody, kterou zvolil.

 

6. Storno a reklamace

6.1 V souladu s platnými zákony má Uživatel právo odstoupit od smlouvy o nákupu online kurzu do 14 dnů od data nákupu, pokud s kurzem nezačal. V takovém případě má nárok na vrácení plné částky zaplacené za kurz. Pokud je kurz zahájen alespoň částečně, ztrácí Uživatel právo na odstoupení.

6.2 Reklamace týkající se chyb v online kurzech či jejich nedostupnosti je nutné nahlásit co nejdříve po zjištění na e-mailovou adresu freeme.cz@gmail.com. FreeMe se zavazuje reagovat na reklamaci a vyřešit ji co nejdříve.

 

7. Autorská práva

7.1 Všechny online kurzy a materiály na webu FreeMe jsou chráněny autorskými právy. Zakoupením kurzu uživatel souhlasí s tím, že nebude šířit, kopírovat nebo šířit žádné části kurzu bez předchozího písemného souhlasu FreeMe.

 

8. Závěrečná ustanovení

8.1 Tyto obchodní podmínky tvoří smluvní vztah mezi Uživatelem a společností FreeMe a nahrazují veškeré předchozí dohody, ústní i písemné.

8.2 FreeMe si vyhrazuje právo změnit nebo aktualizovat tyto obchodní podmínky bez předchozího upozornění. Nové podmínky budou platit od data jejich zveřejnění na webu FreeMe.

8.3 Pokud je některá část těchto obchodních podmínek považována za neplatnou nebo nevymahatelnou, neovlivní to platnost a vymahatelnost zbytku podmínek.

 

Tyto obchodní podmínky jsou platné od 1.8.2023 a jsou platné do odvolání.